Zvýšený zájem o pojištění odpovědnosti

Z průzkumu, který byl proveden mezi největšími pojišťovnami vyplývá, že lidé více využívají pojištění odpovědnosti. Jedním z důvodů je nový přístup firem ke svým zaměstnancům, kteří způsobí škodu. Průměrná škoda se pohybuje v rozmezí 10 až 15 tisíc korun.

Pojištění odpovědnosti za škodu se tak stává mezi lidmi běžným nástrojem pojištění. Lidé tak mohou toto pojištění využít jak k pokrytí způsobené škody v domácnosti nebo v třeba v zaměstnání. Běžně je toto pojištění známé jako pojistka na blbost.

Jako nejčastěji uváděné škody se uvádí vytopení souseda. U pojištění odpovědnosti zaměstnance se jedná velmi často o škody způsobené na dopravním prostředku.

Pojištění odpovědnosti bude od ledna 2014 ovlivněno působností nového občanského zákoníku. Bude se jednat o navýšení cen odškodnění. Tento fakt bude mít vliv na cenu tohoto pojistného produktu. Výsledkem nové právní úpravy tak má být získání spravedlivějšího odškodnění za způsobenou škodu.