Zprostředkovatelé úvěrů a půjček

Na finanční trhu působí různí zprostředkovatelé úvěrů a půjček. Jejich serióznost je to hlavní, co by nás mělo zajímat. Vedle velkých firem působí v naší zemi i malý zprostředkovatelé. Otázkou je jaký přináší danému trhu prospěch. Pokud se jedná o tvorbu zisku, jde přímo o výnosné podnikatelské odvětví a nám pak nesmí být divné, že tito zprostředkovatelé úvěrů a půjček jsou značně movití a neplatí téměř žádné daně. Obecně je zprostředkování úvěrů a půjček velmi problematický tržní segment. Nemusí se to na první pohled zdát, ale je to prostým faktem a obecnou realitou.

zprostředkovatelé úvěrů a půjčekDále bychom se měli zaměřit na původ těchto zprostředkovatelů. Jde převážně o osoby, které působily ve finančním sektoru. Je jedno jestli šlo o banky nebo nebankovní sektor. Tady je však třeba rozlišovat několik podstatných názorů. Bankovní zprostředkovatelé jsou obecně známí pro svůj sklon důkladně prověřovat každého žadatele o úvěr a půjčku. Může se nám to zdát dosti drsné, ale ve skutečnosti se s tímto jevem nedá mnoho dělat. Dalším problémem může být obecně otázka vysoké spolupráce bank s rejstříky dlužníků. Toto je důkaz dalšího prolínání všech složek ve zmíněné finanční oblasti.

Naším cílem by se mělo stát rozpoznat, které zprostředkovatelé úvěrů a půjček si můžeme zvolit. Toto není lehký úkol. Jako vodítko nám může posloužit průvodce světem úvěrů a půjček. Je přitom jedno jestli si koupíme onu knížku nebo si to přečteme na internetu. Základem by měla být dokonalá znalost a příprava. Bez těchto znalostí se vůbec neobejdeme. Na závěr třeba říci, že partikulární zájmy jednotlivých zprostředkovatelů jsou značně rozlišné a my musíme vždy uvádět autora daného nápadu a případně předložit vlastní řešení.