Zemědělská půda jako investice

Poslední dobou se investoři začínají odklánět od klasických investicí do nemovitostí. Hlavním důvodem je samozřejmě pokles jejich ceny. I přes mírné zvýšení je dlouhodobý trend ceny nemovitostí v poklesu. Jedná se zejména o několik tisíc volných bytů v Praze i v celé České republice.

Nyní se těší zájmu investorů zemědělská půda. Cena tohoto investičního artiklu začala růst před pěti lety. Do současnosti se zvýšila přibližně o polovinu.

Bude cena půdy růst i do budoucna?

Důvodem nižší ceny půdy v České republice je hlavně nízké nájemné. Zatímco v zemích Evropské unie se pohybuje ceny za nájem půdy v sumě cca 8 tisíc za hektar ročně, v naší zemi je tato cena řádově ve výši 1000 Kč. Je to způsobeno nižšími dotacemi EU pro naše zemědělce.

Při nákupu zemědělské půdy závisí hlavně na lokalitě a dalších podmínkách. Je třeba brát v úvahu i kvalitu pozemku nebo existenci skrytých vad. Dalším rizikem při nákupu půdy je její nízká likvidita, oproti např. bytu nebo domu. Majitel zemědělské půdy si musí zpravidla počkat na vhodného kupce, který nabídne adekvátní cenu.