Výpočet úvěru

U každého úvěru musí být správně proveden výpočet. Každý výpočet úvěru by se měl opírat o několik podstatných faktů. Musí zde být zahrnuty všechny nutné údaje. Za prvé musí být zřejmé kolik je úroková sazba. Tato sazba by měla odpovídat běžně obvyklým údajům, které jsou ve finančním odvětví.

výpočet úvěruMůžeme se domnívat, kolik že by měly být tyto obvyklé úrokové sazby. Někdo uvádí, že pro správný výpočet úvěru se musí brát ohled na procentní vyjádření. Přijatelné úroky jsou v rozmezí od jednotek procent až po desítky procent. Některé finanční společnosti však nabízí úrokové sazby v hodnotě stovek procent za jeden rok.

Toto je velmi nevýhodné. Správný a výhodný úvěr musí být nejdříve správně vypočten. Když tedy přejdeme k samotnému výpočtu, musí být započítány i náklady, které přímo nesouvisejí s těmito úvěrovými podmínkami.

Jak se provádí výpočet úvěru

Jak již bylo uvedeno, jsou vyžadována téměř bezchybná čísla. tyto čísla pak slouží jako podklad k výpočtu. Výpočet úvěru se pak zaeviduje pro příslušného kalkulátoru a je rozhodnuto o celkové částce, která vyjde.

Údaje k výpočtu:

  • výše půjčené částky
  • délka splácení
  • mimořádná splátka
  • předčasné splacení úvěru
  • úroková sazba
  • pojištění úvěru
  • doplňkové pojištění
  • celkové náklady na úvěr

Jak můžeme vidět, tak potřebných ke správnému výpočtu je skutečně dost. Musí nám být známo, že jednotlivé údaje se zadávají do online kalkulačky, odkud se pak dozvíme požadované výstupy. Tento výstup pak může vypadat různě. Nejčastěji jde o tabulku, která obsahuje všechny požadované data. Vyjede nám tedy pojednání o celkových nákladech, které jsme povinni za úvěr uhradit. Někomu se to nemusí líbit, ale s tím už se nedá nic dělat.