Výhodná půjčka od státu

Půjčit si výhodně na bydlení lze také od státu. Státní fond rozvoje bydlení tak pomáhá rodinám financovat vlastní bydlení. Tento fond nabízí v současné době různé programy podpory. Jedná se hlavně o nízkoúročené úvěry.

 

Kdo může tento program využít?

Využívat financování pomocí státního fondu rozvoje bydlení mohou obce, vlastníci bytových domů a investoři. Všechny nabízené podpůrné programy se mění podle určeného množství peněz na tyto podpory.

 

Podpory pro vlastníky nemovitostí:

Pro vlastníky bytových domů je určen program Panel 2013+. Do programu se mohou zapojit fyzické osoby, právnické osoby, družstva, společenství vlastníků, města nebo obce.

Zájemci tedy dostanou půjčku s nízkým úrokem. Ze strany státu se kontroluje hlavně účelnost vynakládané podpory.

 

Další podpory:

Zde je zajímavé zmínit programy, které mohou využít hlavně obce a investoři. Stát se zde prostřednictvím programu na výstavbu nájemních bytů zaměřuje na podporu budování nájemních bytů. Je zde možné uskutečňovat i přestavby stávajících nemovitostí.

Pro obce se nabízí v letošním roce zajímavá možnost. Obce se mohou zapojit do programu Úvěry na modernizaci bytů. Stát poskytne obci úvěr na krytí části nákladů, které jsou nutné pro modernizaci stávajících bytů

Doba trvání úvěru je maximálně 10 let a úroková sazba ve výši 3 procenta ročně.