Veřejné investice

veřejné investiceJiž mnoho informací bylo podáno o tom, co jsou to veřejné investice. Některé praktiky při těchto investicích jsou ale zarážející. Stačí se podívat na mnohá nejasná výběrová řízení a hned je jasno. Více se můžeme dozvědět na státních úřadech, které se zabývají daným stavem.

Někdy je až dojemné s jakou mírou pozornosti jsou veřejné investice zvažovány. Tato forma zvažování se někomu může zdát dosti sporadická, ale jediné co můžeme dokázat je dostatek informací o tomto investičním sektoru. Některé ne dostatečně řízená výběrová řízení nás v tomto názoru podporují. Smyslem tohoto článku bude rozlišit všechny informace o těchto investicích.

Na co se používají veřejné investice

Použití investic je velmi různé. Investuje se do různých veřejně prospěšných věcí. Můžou to být dětská hřiště nebo třeba parky. Všechny tyto investice musí být schváleny příslušnou komisí a musí dostat doporučení. Doporučení zaplatit nějaké základní výdaje se často dává bez bližšího prozkoumání celého případu. Toto je velmi špatné.

Účelnost těchto investic

Také budeme zkoumat, jestli veřejné investice skutečně plní účel, za jakým byly použity. Jde o mnoho důkazů, že se tak neděje. Existuje situace kdy je vypsáno výběrové řízení. O tomto řízení nikdo neví a přihlásí se do něj pouze spřízněné firmy. Tyto firmy pak část své odměny předají jako úplatek zprostředkovateli. U soudu se toto jednání dokazuje velmi špatně a jsou potřebné dosti konkrétní soudní materiály.