Úvěr nebo leasing

úvěr nebo leasingLeasing je určitá forma financování nákupů. Pomocí této metody lze financovat koupi různých věcí, ale také nemovitostí. Je zde však jeden podstatný rozdíl oproti úvěru. V případě úvěru je majitelem kupované věci ihned dlužník. U leasingu se jedná o nájem věci nebo nemovitosti. Když je uzavřena leasingová smlouva, majitelem kupovaných věcí je leasingová společnost. Když skončí doba pronájmu, má nájemník předkupní právo na onu věc. Vzít si úvěr nebo leasing je tedy dosti rozdílné.

Co lze na leasing pořídit

Nejvíce se na leasing pořizují automobily. Dále to jsou stroje, nemovitosti a další movité či nemovité věci.

Akontace

Akontace znamená v případě leasingu první navýšená splátka. tato splátka je určena podle ceny z kupovaného majetku. Obvykle je první splátka ve výši 10 procent.

Rozdíl mezi úvěrem a leasingem

Hlavní rozdíl spočívá ve vlastnictví kupovaného majetku. U leasingu je majitelem prodávající nebo poskytovatel leasingového úvěru. V případě půjčky se stává majitelem hned kupující.

Nicméně ať už se jedná o úvěr nebo leasing, je nutné dodržovat několik zásad. Nutné je znát kompletně všechny podmínky ve smlouvě. U leasingové smlouvy musíme znát výši celé první splátky a způsob ručení. Dále nás bude zajímat zůstatková cena a jiné možnosti koupě. Úvěr by měl být jasně označen úrokovou mírou. Nutností je také velikost splátek.