Úvěr na business plán

úvěr na business plánPříprava business plánu je proces velmi náročný. Dále si uvedeme, jak obtížné je získat úvěr na business plán. Tento druh úvěru se dá získat hlavně v bance. Když neuspějeme v bance, je možnost obrátit se na investory. Investoři nám mohou zajistit potřebný kapitál na náš business plán. Tento plán však musí být proveden velmi kvalitně. Banka chce vědět všechny podstatné informace. Mezi tyto informace patří hlavně předmět podnikání. Musí zde být tedy všechny věci, z kterých bude zřejmé v čem chceme podnikat.

Dalším nezbytným údajem je výše požadovaného úvěru. Tento úvěr tak musí být dostatečně vysoký, aby byl schopen pokrýt naše podnikatelské riziko. Právě podnikatelské riziko je jedním z faktů, které bude banku zajímat asi nejvíce. Banku také bude zajímat návratnost vložených peněz. Musí být ujištěna, že se jí vložené finanční prostředky během několika let vrátí.

Kde si zajistit úvěr na business plán

Jak již bylo řečeno, banky mají občas velmi vysoké nároky. Žadatel o úvěr je tak vystaven několika požadavkům najednou. Bankovní ústavy si chtějí důsledně zjistit jeho finanční situaci a následně se podle toho rozhodují.

Další variantou je tak sehnat soukromého investora, který se chce podílet na našem business plánu. Musí však dojít k několika schůzkám, než je požadovaná investice přidělena. Všichni účastníci schůzky se musí dohodnout na několika konkrétních opatření. Mělo by bát zjevné, jaké se očekávají příjmy v následujících několika letech. K těmto číslům dojdeme tak, že budeme kalkulaci provádět podle předepsaných metodických postupů. Na závěr stačí říct jen to, že celý proces nebude lehký. Můžeme také vyhledat firmu, která se zabývá jen financování podnikatelských plánů a následně se pak zabývat jen naším podnikáním.