Úrokové sazby úvěrů

Výše úrokových sazeb u jednotlivých úvěrů se značně liší. Jedním z důvodů pro tyto rozdíly jsou jiné přístupy bank a nebankovních společností. V základním provedení jsou úrokové sazby úvěrů stanoveny podle hodnot České národní banky. Tyto hodnoty jsou však velmi orientační. Vyšší váhu má chování jednotlivých poskytovatelů úvěrů.

Abychom tedy mohli určit nějaké optimálně dostupné úrokové sazby, musíme dospět k nějakému porovnání. Toto porovnání by mělo spočívat v provedeném hodnocení. Podle čeho se budou lišit jednotlivé nabídky úvěru si ukážeme. Půjde nám tedy o to, abychom věděli jaké úrokové sazby úvěrů jsou ještě přijatelné.

Přijatelné úrokové sazby

úrokové sazby úvěrůKdyž si bereme úvěr, musíme dbát na to, abychom na něj měli přiměřené úroky. Takovýto úrok si stanovuje každý poskytovatel úvěrů samostatně. Tento fakt může znamenat několik věcí. Hlavně bychom se neměli nechat odradit od našeho hlavního záměru. To znamená najít přijatelný úvěr s dobrou úrokovou sazbou. Tato úroková sazba bude nakonec ovlivňovat naše náklady na splácení úvěru.

Již bylo mnoho slov řečeno o tom, že úrokové sazby úvěrů jsou moc vysoké. Stát s tímto problémem však nic nedělá. Nezajímají ho problémy běžných občanů. Tento stav má pak za následek vyšší míru exekucí. Je třeba stanovit maximální výši úroků. Tato výše by měla být jednotná pro všechny subjekty, které se pohybují v oblasti finančnictví.

Výhody tohoto opatření jsou jasné. Snížil by se počet problémově splácených úvěrů a následně by ubylo exekucí. Tak by se snížil počet rozvrácených rodin a nedocházelo by k výraznému bezdomovectví. Celá tato snaha však musí vycházet od našich zákonodárců.