Údaje v registrech mohou být pouze po souhlasu dlužníků

Úřad pro ochranu osobních údajů rozhodl, že údaje dlužníků mohou být v registrech jen s jejich souhlasem. Zároveň má každý dlužník právo tento souhlas kdykoliv odvolat. ÚOOÚ tak rozhodl, když prověřoval registr dlužníků SOLUS. Solus pokládá zmíněné rozhodnutí za nesprávné a nezákonné a je připraven podat žalobu.

Solus se dále vyjádřil, že rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů není v souladu s evropskými právními normami.

Z dalšího vyjádření ÚOOÚ vyplívá, že zpracování osobních údajů dlužníků není upraveno žádným zákonem. Z tohoto důvodu mohou registry uchovávat osobní data pouze s osobním souhlasem. Podle ní tak musí Solus osobní údaje dlužníků v registru odstranit, protože pro zpracování osobních údajů nemá zákonný podklad.

Sdružení Solus tvoří 46 členů. Z toho je 12 bank,19 nebankovních společností, 3 stavební spořitelny, 4 energetické firmy, pojišťovna a velkoobchodní řetězec. Každý člen tohoto sdružení má přístup k informacím o klientech, kteří mají potíže se splácením svých dluhů.