Investice do půdy

Investování volných finančních prostředků do zemědělské půdy se stává v poslední době velmi lukrativním obchodem. Někdo tyto investice do půdy bere jako určité zajištění svých ostatních investic. Investoři si půdu také kupují k jiným účelům.

Read more

Přímé zahraniční investice

Otázka investic ze zahraničí je velmi komplexní. Mezi přímé zahraniční investice můžeme počítat různé zahraniční investiční aktivity. Tyto aktivity mohou probíhat na vládní úrovni, nebo také přímo mezi zahraničními a tuzemskými podnikateli. Jde také o

Read more

Portfoliové investice

V dnešním světě investování je dobré mít finanční prostředky rozdělené do několika investičních aktiv. Toto se děje z důvodu diverzifikace. Investor tak disponuje dostatečně širokou investicí, která pokrývá různé druhy aktiv. Tato portfoliová investice je

Read more

Pravidelná investice

V oblasti investic a investování existuje řada přístupů. Většinou jde o koncepční přístupy jak zhodnocovat volné peněžní prostředky. Nicméně ne každý disponuje velkou částkou. Z tohoto důvodu se objevují další možnosti kam uložit své i

Read more

Investice do realit

Investování do realit je jednou z možností jak zhodnotit volné finanční prostředky. Investice do realit představují určitou míru jistoty. Forma investice v podobě realit představuje pro investora zajištění celého investičního portfolia. Jak provádět investice do

Read more

Hodnocení investic

Od investovaných peněz se očekává určitá míra zhodnocení v čase. Jak vysoké by takové zhodnocení mělo být rozhoduje několik faktorů. Sem patří rizikovost investice, dále je to procentní navýšení investovaných peněz a účel kapitálových investic.

Read more

Nejvýhodnější investice

Najít správnou a výhodnou investici není jednoduché. Záleží jaké faktory investor upřednostňuje. Jako nejvýhodnější investice se může jevit ta, která splňuje několik zásadních požadavků. Patří sem dobrá likvidita. Likvidita nám ukazuje jak rychle můžeme mít

Read more

Stavební investice

Investice do výstavby nemovitostí jsou určeny hlavně pro movité klienty. Stavební investice by tak měla splňovat několik kritérií. Jedná se hlavně o účel stavby. Pokud má tato investice v budoucnu něco vynášet, mělo by jít

Read more