Studentské úvěry

studentské úvěryBanky nabízejí v posledních letech více možností jak financovat studentský život. jedná se o financování studia nebo náklady s tímto studiem spojené. Studentské úvěry poskytují především banky. Nabízí se tedy otázka, jaká je situace v oblasti studentských úvěrů na českém trhu.

Studenti mohou využívat studentské účty v souvislosti s financováním svého studia. Zde je nutné zmínit některé výhody, které banky poskytují studentům. Studenti platí menší poplatky za celé vedení účtu a jsou jim nabízeny různé slevy.

Na co se dají studentské úvěry použít

Tyto finance od bank jsou většinou použitelné na cokoliv ohledně studia. Samo studium je spojeno s tolika různými výdaji, že vázat tuto půjčku na jednu konkrétní věc by nebylo moc praktické. Studentské úvěry jsou obecně dražší než běžné spotřebitelské půjčky.

Kdo nabízí finance studentům

UniCredit Bank nabízí svůj produkt studentská půjčka. jedná se o účelový úvěr, který je možné použít na placení nákladů studijních. Z dalších poskytovatelů se dají uvést Česká spořitelna nebo Komerční banka. Tyto instituce však nevyžadují účelovost tohoto úvěru. K výhodám studentských úvěrů patří to, že není třeba prokazovat výši příjmu.