Stále více lidí se dostává do hmotné nouze

V posledním čtvrtletí vysoce přibylo lidí, kteří se ocitli v hmotné nouzi.

Za posledního tři čtvrtě roku bylo vyplaceno v různých dávkách o polovinu více než za stejné období roku 2011.

Jedná se hlavně o příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení a příspěvky mimořádné okamžité pomoci.

Za toto období stát vyplatil na dávkách celkem 5,6 miliardy. Jde hlavně o zvýšení počtu příjemců dávek. V meziročním porovnání tak jde o více než 50 procentní navýšení.

Za rok 2012 se také zvýšil celkový objem peněz vyplácený na příspěvky na bydlení. Tady lze za hlavní důvod označit zvýšení nákladů na bydlení a úpravy normativů pro výpočet těchto dávek.