Spory o bankovní poplatky

Další tisíce klientů ztrácejí naději na vracení poplatků za vedení úvěrových účtů. Potom co byly žádosti klientů bank o vrácení poplatků zamítnuty finanční arbitryní, zbývá již jen malá naděje na další úspěch.

Finanční arbitryně Monika Nedelková v minulém týdnu zaslala celkem sedmnáct nálezů České spořitelně, podle kterých zamítla jejím klientů navracení poplatků. Česká spořitelna se k tomuto rozhodnutí samozřejmě vyjádřila, že vždy postupovala podle platných právních norem a potvrzuje se tak jejich správnost.

K Finanční arbitryni dorazilo celkem 50 tisíc žádostí od lidí, kteří neuspěli u soudů. Proti rozhodnutí finančního arbitra je možné podat odvolání.

V sousedním Německu uspělo s iniciativou navracení bankovních poplatků spotřebitelské sdružení. V České republice pomáhá klientům bank iniciativa poplatkyzpět.cz.