Společná hypotéka

Společná hypotéka zdaleka již není výsadou pouze manželů. O hypotéku mohou požádat i páry, které nejsou v manželském svazku.

 

Žádat o hypotéku může i více osob

Hypoteční úvěr může být poskytnut dvojici nebo i většímu počtu lidí.. Většina bank poskytuje společnou hypotéku 2 až 4 osobám. Pokud přijde žádat o hypotéku nesezdaný pár, má stejné možnosti jako manželé.

Jestliže žádá o hypotéku manželský pár, musí oba souhlasit s poskytnutým úvěrem. Následně pak nemovitost i schválená hypotéka spadá do bezpodílového vlastnictví manželů.

 

Bonita domácnosti

Pokud o hypotéku žádají manželé, bonita se prokazuje na jednu domácnost. V případě nemanželského páru prokazuje bonitu každá osoba zvlášť. Manželský pár tak v konečném důsledku může získat hypotéku s nižším úrokem.

 

Odpovědnost za splácení

V případě, že je žadatelům přidělena hypotéka, odpovědnost za splácení mají všichni žadatelé. Pokud dojde na rozchod, nějakým způsobem je nutné řešit splácení hypotéky. V úvahu přichází možnost prodeje nemovitosti nebo převod závazku na jednoho z partnerů.