Rentabilita investic

rentabilita investicRentabilita je první údaj, o který se investor zajímá. Jaká by vlastně měla být rentabilita investic se dozvíme v dnešním díle našeho investičního seriálu. Musí dojít k určení, kdy je ještě investice dostatečně rentabilní a začíná se vyplácet. Někdy však můžeme dojít k nepohodlnému závěru, že se nám naše investované prostředky již nevrátí a musíme investici předčasně ukončit. Nejdříve si však uvedeme co je ještě přijatelná návratnost vložených prostředků. Všechny naše vložené finanční prostředky by měly aspoň převyšovat míru inflace. Zhodnocení by tedy mělo činit aspoň 5 procent. Pro někoho je toto zhodnocení velmi nízké, ale musíme brát v ohled veškerá rizika.

Mezi tato rizika patří krachy jednotlivých podniků do kterých jsme investovali. Rentabilita investic by tak měly být měřena poměrem vloženého kapitálu ve vztahu k čistému zisku. Odborníci se shodují, že zisk je přijatelný ve výši dvojnásobku původně investovaných prostředků. Je tedy možné, že rentabilita bude o něco nižší, ale celkově se bude pohybovat v přijatelných mezí. Více na toto téma se můžeme naučit na specializovaných seminářích, které jsou provozované v jednotlivých investičních fondech. Zaměření těchto investičních fondů si ještě blíže probereme.

Jako hlavní premisu si musíme určit požadovaný zisk a následný skutečný úspěch. Rentabilita investic tak může činit několik desítek procent, když přihlédneme k ostatním ukazatelům jako jsou užitné hodnoty jednotlivých investičních celků. Jak tyto investiční celky definovat si můžeme ukázat na několika příkladech. Jde třeba o investici do fondu, který je zaměřený na realitní investice. Tyto investice jsou charakteristické zejména pro zahraniční trh.