Půjčky

Půjčky se stávají rychle součástí našeho každodenního života. Banky a finanční instituce nabízejí svým klientům různé spotřebitelské úvěry, půjčky nebo kreditní karty. Tyto půjčky a úvěry lze snadno získat s minimem vyřizování. Nejvíce lidí v České republice dluží za bydlení. Nejvíce tak z těchto úvěrů tvoří hypotéky a úvěry ze stavebného spoření. Zároveň však přibývá lidí, kteří nezvládnou splácet půjčky a ocitnou se v dluhových problémech. Jedním z mnoha řešení je institut osobního bankrotu, který však vyžaduje přísná pravidla a ne každý jej může využít k oddlužení.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry jsou založeny na velmi jednoduché bázi. Pokud spotřebitelský úvěr nabízí nebankovní společnost, zákazník si nejprve vybere zboží, které chce zakoupit a potom podepíše smlouvu o úvěru spolu s předložením patřičných dokladů. Jestliže je poskytovatelem spotřebitelského úvěru banka, klient musí projít poněkud zdlouhavějším procesem, který je náročný na vyřizování a předkládání potřebných dokladů. Tato půjčka je splácena měsíčními splátkami, jejichž výše je stanovena v úvěrové smlouvě.

Spotřebitelské úvěry se dají využít na jakékoliv spotřební zboží, např. elektroniku, nábytek, auto atd. Využít lze i kontokorentních úvěrů a kreditních karet. Při výběru poskytovatele půjčky je velmi vhodné zjistit smluvní podmínky a výši úrokové sazby. Zpravidla jsou výhodnější půjčky, které poskytují bankovní instituce. Dostanete zde lepší úrokovou sazbu a celkově tak splatíte méně než u nebankovních společností. Pokud vám jde o rychlost, je možné využít služeb různých nebankovních společností a smlouvu o úvěru podepsat třeba přímo v obchodě, kde chcete zakoupit vámi požadované zboží. Vždy je nutné pečlivě přečíst úvěrovou smlouvu, kde jsou přesně stanovené podmínky poskytnutí úvěru. Jedná se o výši úvěru, úrokovou sazbu, RPSN, délku úvěru a další detaily.

Jak si bezpečně půjčit peníze

Půjčit si peníze je tedy možné od bankovních nebo nebankovních společností. Při výběru finanční společnosti je důležité dodržování několik zásad. Na našem trhu působí několik zavedených společností a dále celá řada menších firem, které se ovšem pohybují na okraji zákona a často používají při poskytování půjček nekalé praktiky. Existují však určitá měřítka podle kterých si můžeme vybrat tu správnou finanční společnost.

Důležitý je dohled na poskytovatele půjček.

V České republice dohlíží na poskytovatele půjček několik institucí:

• firmy, které kontroluje Česká národní banka – banky
• firmy, které jsou mimo kontrolu České národní banky, tyto společnosti jsou organizované v České leasingové a finanční asociaci – velké úvěrové společnosti a leasingové společnosti
• další subjekty, které jsou mimo kontrolu České národní banky i České leasingové a finanční asociace – všechny ostatní firmy

Z tohoto přehledu vyplívá, že subjekty mimo kontrolu jsou právě nejméně bezpečné pro zájemce o poskytnutí půjčky. Těchto společností se v České republice vyskytují až desetitisíce. Podléhají pouze kontrole České obchodní inspekce. Mnoho lidí navíc neví, že je možné podat stížnost u ČOI a nejsou tak schopni prověřit nespolehlivé finanční poskytovatele půjček.

Bezpeční poskytovatelé půjček tak jsou firmy pod dohledem ČNB
• jedná se hlavně o banky a družstevní záložny
• dále jde o značkové nebankovní společnosti, sem patří např. Cofidis, Cetelem, Essox, Home Credit, ŠkoFIN, Provident Financial
• ČOI provádí občasné kontroly malých poskytovatelů půjček a např. za první pololetí roku 2011 byly zjištěny závažné nedostatky

Dohled České národní banky

Pod kontrolu České národní banky patří všechny velké banky i velké firmy nabízející spotřebitelské úvěry a které jsou zároveň členy České leasingové a finanční asociace. Tyto nebankovní instituce se zavázaly dodržovat určitá etická pravidla nad rámec zákona. Patří sem Cetelem, Cofidis, Home Credit nebo Essox.

Česká národní banka tedy kontroluje finanční instituce v následných bodech:

– diskriminace zákazníka
– nekalé obchodní praktiky
– podrobné a pravdivé informace o nabízených produktech
– dodržování povinností, které vyplívají z občanského zákoníku
– dodržování pravidel při finančních službách, které jsou uzavírané na dálku

Rozpoznání podezřelé společnosti:

– je důležité rozpoznat si nekalých praktik mezi které patří
• nabízení možnosti odpracovat si dluh u věřitele
• klient je nucen podepsat bianco směnku
• zprostředkovatel nabízí úvěry prostřednictvím zavedené firmy bez jejího vědomí
• je po klientovi požadovaná zástava nemovitosti
• nabídka půjček s voláním na placená telefonní čísla
• vybírání poplatku předem

Zodpovědnost je na straně věřitele i klienta

Samotné půjčování peněz a žití na dluh nemusí být ještě špatné. Je velmi důležité si uvědomit několik zásadních věcí, které k půjčkám patří. Jako základ zde můžeme brát zodpovědného věřitele, který za jasných podmínek půjčuje peníze a očekává, že mu je klient za předem dohodnutých podmínek stavených v zákoně vrátí. Na druhé straně bychom měli vidět zodpovědného dlužníka, který je pečlivě seznámen s náležitostmi úvěrové smlouvy a všem dohodnutým podmínkám rozumí. Obě strany si tedy musí být vědomi všech důsledků, které mohou z porušení smlouvy o úvěru plynout.

Zodpovědnost na straně dlužníka

Velkým problémem půjčujících si v dnešní době je myšlení pouze v horizontu několika dnů. Zájemce o úvěr vidí pouze výši úvěru a neuvědomuje si možné dopady do budoucnosti. Velmi důležité je dodržovat tři základní zásady:
– znát vlastní schopnost splácet, jak moc úvěr zatíží rodinný rozpočet
– vyznat se ve všech podmínkách úvěru a vědět celkovou cenu úvěru, tzn. kolik zaplatím celkem za poskytnutou půjčku
– je také důležité myslet na různé životní situace, které mohou nastat v průběhu čerpání úvěru, jaké mohou být dopady případného nesplácení úvěru

Dlužník tak musí znát tyto důležité informace:

1. kdo je poskytovatel úvěru
2. splatnost úvěru
3. poplatky a úroková sazba
4. veškerá rizika úvěru
5. následky při nesplácení půjčky

Pro zodpovědné půjčování peněz je ze zásady nutné mít dobré finanční povědomí. Jedná se o tzv. finanční gramotnost. Finančně vzdělaný zájemce o půjčku dokáže vyhodnotit lépe všechna rizika, která jsou s touto operací spojená. Důležitá je i ostražitost od koho si peníze půjčujeme. Pokud se tedy rozhoduje pro úvěr, je bezpečnější zvolit známou finanční instituci, která je pod kontrolou České národní banky nebo je členem České leasingové a finanční asociace.

Zodpovědnost na straně věřitele:

Poskytovatel úvěru je také zodpovědný za proces půjčení peněz a musí dodržovat zákonná pravidla. Jde hlavně o zodpovědné půjčování peněz, kdy je poskytovatel úvěrů ochoten poskytnout dlužníkovi pouze takovou částku kterou je schopen splácet. Věřitel by tak měl správně určit bonitu dlužníka a vhodnost finančního produktu pro konkrétního klienta.
Někteří poskytovatelé úvěru půjčují i takovým klientům, kteří už někde dluží a neověřují si tak schopnost klienta splácet. Samozřejmostí by mělo být ověření klientova příjmu a jeho pravidelné výdaje. Někteří zprostředkovatelé půjček jsou odměňováni na základě provizí z každé uzavřené smlouvy a není pro ně důležitá bonita klienta, ale velké množství smluv. Tímto krokem mohou dostat dlužníka do velkých problémů se splácením úvěrů.