Půjčka od banky nebo od soukromníků?

Půjčka od banky je zpravidla velmi výhodná. Tímto způsobem se dá dosáhnout velmi nízkých úroků. Nicméně dosáhnout na bankovní půjčku nemohou všichni lidé. Banky si velmi důkladně prověřuje všechny žadatele. Nejdříve se vyplní online formulář, podle kterého lze již leccos poznat. Bývá zvykem, že banka požaduje stálé zaměstnání a příjem na určité úrovni. Dále je požadována dobrá bonita. Jde o finanční situaci zájemce o úvěr.

Půjčky od soukromníků jako alternativa

Těm lidem, kteří nedosáhnou na půjčku od banky, nabízí se jako možné řešení půjčka od soukromníka. V tomto případě se jedná o poskytnutí peněz od soukromé osoby. Půjčka je pak poskytnuta na směnku, kterou podepíše dlužník. Před samotným podpisem je třeba znát všechny právní náležitosti. Tato právní ujednání se vážou k závazkům a povinnostem, které vyplívají z podpisu směnky.

Při výběru této půjčky bychom měli vycházet pouze z ověřených soukromníků. Ne každý takový soukromník poskytuje výhodné finanční úvěry. Předem se tedy musíme zeptat na výši úroků a také délku splatnosti. Mezi důležité údaje patří i podmínky předčasného splacení a také poplatky za pozdní splátky. Zajištění úvěru je pak dosti podstatné.

Půjčka se zástavou

Tato půjčka se zástavou je nejčastěji poskytována právě od soukromníků. Nicméně i banky si berou u vyšších částek také zástavu. Jako zástava slouží nemovitost nebo pozemek. V této situaci je však třeba dbát na výši hodnoty věci, kterou dáváme do zástavy. Zastavená věc by výrazně neměla převýšit poskytnutou půjčku.

Půjčky se zástavou můžeme dále dělit na:

Půjčky na zástavu nemovitosti

Na zástavu nemovitosti se dají půjčit částky od několika desítek tisíc až po stovky tisíc korun. Je však třeba dbát na dobře sepsanou smlouvu. Taková smlouva pak může velmi vyhovovat oběma stranám. Nesmí se stát, že bude zastavena nemovitost s velkou hodnotou a poskytnuta jen malá půjčka.

Takové jednání pak není férové a všichni účastníci jednání by se proti němu měli ohradit. Další důležitou věcí je pak půjčená finanční suma. Může jít o 50 000 Kč, ale také o několik set tisíc. Úroky se budou pohybovat podle poskytovatele úvěru. V případě banky to bude nízký úrok. Pokud se bude jednat o nebankovní společnost nebo soukromníka, vzroste výše úroků na odpovídající úroveň.

Půjčka na pozemek

Na pozemek si půjčuje velká část lidí. Mnohdy je to jediná věc, na kterou si tito lidé mohou půjčit. Tato půjčka tak může vyřešit několik věcí najednou. Může se stát, že budeme potřebovat půjčit a nikdo ze známých nebude na blízku. V takové situaci se pak nabízí několik řešení. Využít pozemek je pak dobré, protože tento nám leží ladem a není z něj jiný užitek.