Přímé zahraniční investice

přímé zahraniční investiceOtázka investic ze zahraničí je velmi komplexní. Mezi přímé zahraniční investice můžeme počítat různé zahraniční investiční aktivity. Tyto aktivity mohou probíhat na vládní úrovni, nebo také přímo mezi zahraničními a tuzemskými podnikateli. Jde také o vyjednané mezinárodní smlouvy a různé druhy výjimek.

Tyto všechny výjimky se vztahují na konkrétní oblasti, kam přímé zahraniční investice směřují. Může se jednat o investice do zaostalých oblastí. zde jsou ještě dávány vládní investiční pobídky. Tyto pobídky jsou pouze pro velké investory, kteří si toto můžou dovolit. Musí v České republice investovat několik milionů až miliard a pak jsou schopni ony výhody dostat.

Kam směřují přímé zahraniční investice

Toto se ovšem nedá říct o malých investicích. Investice, které jsou prováděné ze zahraničí, směřují hlavně do velkých průmyslových celků. Tyto velké podniky jsou v naší zemi tradiční a mají jistou konkurenční výhodu. tato konkurenční výhoda se dá počítat v desítkách procent.

Jak výhodné jsou přímé zahraniční investice

Výhoda zahraničních investic je sporná. Z jedné strany se podílejí na vytváření pracovních míst a z druhé strany je to nekalá konkurenční výhoda proti malým a středním českým podnikatelům. V poslední době se potýkáme s právě dosti častými krachy českých firem. Toto je důsledek oněch investičních pobídek. Ekonomové a politici se snaží najít cestu, jak z této situace ven. Řešením by mohlo být stanovení jednotných ekonomických pravidel pro všechny podnikatelské subjekty v České republice.