Převod půjčky k jiné bance

převod půjčky k jiné banceBěžně se dá půjčka převést několika způsoby. Záleží na metodě, kterou si přejeme zvolit. Pokud si přejeme uskutečnit převod půjčky k jiné bance, musíme učinit několik základních kroků. Mezi tyto kroky patří zjištění všech faktů, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě.

Nejdříve si tedy vyhledáme tuto smlouvu. Tento smluvní dokument bychom měli vlastnit v jednom originálním vyhotovení. Další kopii pak vlastní banka. Musíme také zjistit, za jakých okolností by se převod půjčky uskutečnil. Měly bychom mít na paměti všechny finanční náklady, které se k tomuto kroku vztahují. Jednou za rok se vyplatí projít tuto dokumentaci a vyhodnotit jak se nám převod k jiné bance povedl.

Kdy můžeme uskutečnit převod půjčky

Převod půjčky k jiné bance lze provést podle předem daných pravidel. Tato pravidla jsou smluvně stanovená. Záleží na tom, jaké si dojednáme podmínky. Nicméně i zde musí být uvedeno, kdy lze převod uskutečnit. Hlavní věcí, která nás bude zajímat je poskytnutí prostoru i druhé straně. Právě druhá strana musí dostat příležitost, aby se vyjádřila a vznesla své námitky.

Jaké jsou náklady?

Celkové náklady jsou určené podle dodatků ve smlouvě. Musíme se podívat co nám říká výpovědní lhůta. Ta je obvykle stanovena na několik týdnů až měsíců. Již zmíněný převod půjčky nemůžeme provést kdykoliv. Je to možné, ale pak musíme zaplatit poplatek za předčasné zrušení smlouvy.

Když už víme, jak tento kro uskutečnit, můžeme podniknout jednotlivé kroky. Výběr správné banky je velmi důležitý. Musíme také zvážit nabídku naší současné banky. Při odchodu klientů jsou banky nezvykle vstřícné. Toto také stojí za zvážení. Musí se pak uvést podmínky za jakých můžeme zůstat u stávající banky.