Překlenovací úvěr

O překlenovací úvěr může požádat člověk, který ještě nemá ukončené stavební spoření. Jedná se hlavně o financování stavby nebo bydlení. Tento úvěr hlavně slouží k rychlému získání finančních prostředků. Tyto finance jsou vhodné zejména pro období kdy ještě nemůžeme normálně čerpat peníze ze stavebního spoření.

Překlenovací úvěr je přidělen poměrně rychle a klient obvykle musí splňovat podmínky, které si stanovila spořitelna. Z tohoto úvěru můžeme financovat náklady, které jsou spojené s naším bydlení.

Co lze financovat pomocí překlenovacího úvěru

překlenovací úvěrJak již bylo uvedeno výše. Jakmile je nám přidělena patřičná částka, můžeme se rozhodnout jak s ní naložit. Úvěry ze stavebního spoření jsou primárně určeny na bydlení. Banky tak vyžadují doklady, které mohou tento účel prokázat.

Nesmíme také zapomínat, že tato finanční suma by měla být v souladu s naším spoření. Jestliže tedy máme cílovou částku ve výši 250 tisíc, poměrným způsobem by měl být odstupňován překlenovací úvěr. Jedná se tedy o částku, kterou jsme schopni splácet.

Smluvní podmínky u stavebního spoření

Každý majitel stavebního spoření by měl znát všechna smluvní ujednání, pomocí kterých se řídí jeho přispívání do tohoto systému. Cílová částka by měla být správně spočítána, aby pak následné doplňkové úvěry stačily na pokrytí všech stavebních výloh.