Předhypoteční úvěr

předhypoteční úvěrPořízení vlastního bytu nebo domu je jistě velmi slavnostní příležitostí. Samotná hypotéka však celou situaci někdy nemusí vyřešit. Často se stává, že před koupí nemovitosti musíme něco zařídit. Jedná se třeba o nákres stavby nebo zajištění inženýrských sítí. V takovém případě budeme potřebovat předhypoteční úvěr. Tento úvěr se poskytuje všem, kteří si zažádají. Samozřejmě, že existují další podmínky, aby nám byl již zmíněný úvěr sjednán. Musíme hlavně doložit dokumenty, které banka potřebuje.

U předhypotečního úvěru půjde o účel na jaký budou naše finanční prostředky vynaloženy. Musíme bance doložit co vše budeme nakupovat. K doložení se obvykle vyžadují faktury a další nákupní listy. Některé banky jsou více přísnější, jiné zase méně. Vše záleží na daných podmínkách.

Jaké jsou podmínky pro předhypoteční úvěr?

Musíme mít především již celý náš záměr připravený. Takovýto záměr zahrnuje nákup nemovitosti a vše potřebné kolem. Jedná se o různé doplňkové práce a také dokupování stavebního materiálu. Již zmíněný úvěr se může využít právě na tyto práce a samozřejmě se tak hradí i platby za použitý materiál.

Je jedno jaký materiál na stavbu použijeme, ale mělo by jít o kvalitu, která je v dobrém poměru s cenou. Ceny jsou také sledovány. Banky se dívají, jestli půjčené prostředky vynakládáme hospodárně. Toto se pak může projevit v konečném schválení. Rozhodnutí o výsledku je na bankovní komisi a pracovníkovi, který má toto na starosti.

Celý rozhodovací proces je záležitostí na několik týdnů až měsíců. Tomu se není co divit. Nákup nemovitosti je věc důležitá, tak je třeba udělat vše důsledně. Právě důslednost se zde hodnotí. Můžeme udělat příznivý dojem na bankovní specialisty a tím si ulehčit cestu k financování svého bydlení.