Předčasné splacení půjčky

Splacení půjčky před řádným termínem využívá stále více lidí. Předčasné splacení půjčky představuje ušetření našich finančních prostředků. Neděje se však v každém případě předčasného splacení půjčky. Jedná se hlavně o podmínky, které jsou uvedeny ve smlouvě. Některé finanční společnosti si účtují vysoké poplatky za předčasné splacení, neboť přicházejí částečně o svůj zisk.

Předčasné splacení půjčky – podmínky

Podmínky pro předčasné splacení půjčky se liší u každého poskytovatele půjček. Některé banky mají ve smlouvě o půjčce zahrnutou smluvní pokutu za předčasné splacení půjčky. Výše této pokuty se obvykle pohybuje v řádu stokorun. Zde se opět potvrzuje nutnost znát podrobně celou smlouvu.

předčasné splacení půjčkyKaždá bankovní nebo nebankovní společnost má podmínky předčasného splacení upraveny rozdílně. Některé banky povolují splatit pouze část půjčky. Jiné banky povolí splatit větší část půjčené sumy pouze k určitému datu.

Při samotném výběru půjčky je tedy vhodné znát podmínky, za jakých mohu splatit půjčku dříve. Podle této podmínky tak lze plánovat délku a výši spotřebitelského úvěru. Přednost by tedy měly dostat společnosti, které si neúčtují poplatky za předčasné splacení úvěru.