Pravomoci finančního arbitra se rozšiřují

Finanční arbitr může nově řešit spory klientů se směnárnami a životními pojišťovnami. Tento fakt upravuje novela zákona o finančním arbitrovi. Tato novel vstoupila v účinnost právě v těchto dnech. Společně s novelou byl vydán i zákon o směnárenské činnosti.

 

Co je vlastně úkolem finančního arbitra?

 

Finanční arbitr bezplatně vyřizuje spory klientů s finančními institucemi. Obvykle je tento postup rychlejší. Do této doby mohl finanční arbitr řešit spory, které se týkaly spotřebitelských úvěrů, převodů peněz nebo kolektivního investování. Fungování finančního arbitra platí ministerstvo financí.

Nutno si uvědomit, že nový zákon o směnárnách nemění definici této činnosti. Směnárenskou činnost neprovádějí pouze finanční instituce, ale také supermarkety a hypermarkety. Zde jde o případy, kdy zákazník platí za nákup v eurech a dostane vráceno v korunách.

Zákon ovšem zavádí registr směnárníků. Tento registr spravuje Česká národní banka. K vykonávání směnárenské činnosti tak bude nově třeba u nebankovních společností nutná registrace u ČNB.