Portfoliové investice

V dnešním světě investování je dobré mít finanční prostředky rozdělené do několika investičních aktiv. Toto se děje z důvodu diverzifikace. Investor tak disponuje dostatečně širokou investicí, která pokrývá různé druhy aktiv. Tato portfoliová investice je velmi populárním způsobem jak rozmělnit riziko v čase.

portfoliové investice

Výhody portfoliové investice

Zde lze jednoznačně uvést již zmíněnou diverzifikaci. V podstatě jde o rozložení rizika. Portfoliové investice nám tak umožňují využít veškerý potenciál, který v sobě toto investování má.

Do čeho investovat

Investovat se dá do nejrůznějších věcí. Velmi populární jsou investice do akciových titulů. Zde je třeba upozornit na určitou míru rizika. Toto riziko plyne z povahy do investice vložených peněz. Akcie sebou přinášejí možnost zajímavého zhodnocení. Musí být však vybrány takové tituly, které toto umožní. Obecně jsou oblíbené investice do akciových indexů.

Komodity

Investice do komodit jsou poměrně zajímavou investiční příležitostí. Komodity představují vlastně nákup finančního derivátu. Jde o něco jako uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Dá se spekulovat na pokles nebo růst dané komodity. Nakupovat můžete třeba kávu, zlato nebo stříbro. Zhodnocení je úměrné vůči vynaloženému riziku.