Poplatky za úvěr

poplatky za úvěrU jednotlivých bank se poplatky za úvěr velmi liší. Záleží na podmínkách, které si bankovní domy stanoví. Na druhou stranu nesmí být tyto poplatky příliš vysoké. Díky vstupu nových bank na český trh se můžeme těšit z poměrně nízkých poplatků, které za náš úvěr platíme.

Sazebník, kde jsou uvedeny poplatky za úvěr je známý především jednotlivým klientům. Tito lidé přesně vědí jak vysoký sazebník je. Nicméně se jedná o dosti nepříjemné sazby, neboť bance vyděláváme a takto dochází k dalšímu zvyšování nákladů.

Když jsou poplatky za úvěr příliš vysoké

V minulých měsících proběhlo několik žalob na banky. Předmětem žaloby byly právě příliš vysoké poplatky, které si banky účtují za vedení úvěrového účtu. Tento účet je veden každému dlužníkovi a je zde zaznamenán veškerý pohyb. Splácí se zde dluh a klientovi jsou pravidelně zasílány výpisy z tohoto účtu.

Výsledky této žaloby nedopadly bohužel příliš pozitivně. Soudy daly ve většině případů za pravdu bankám. Výsledek je ten, že se bankovní instituce nemusí vracet svým klientům tyto poplatky. Další rozhodnutí o těchto poplatcích závisí čistě na bankách.

Může se zdát, že banky v rámci konkurenčního boje si dají větší pozor na svůj přístup ke klientům. Právě klientský přístup by měl být hlavním motivem pro vtah klient a banka.

Někdy se také ukazuje, že jednotlivé úvěry jsou vedeny na zvláštních účtech. Zde se zaznamenávají pohyby, které člověk uskuteční. Jejich výše je také předmětem diskuze. Tyto hovory se ubírají na toto téma. Diskutuje se jaká vlastně výše je ještě pro klienta přijatelná. Někteří se shodnou, že pro lidi je přijatelná pouze neexistence těchto poplatků. Toto svědčení nám také představuje vizi, která může být uplatněna při dalším jednání.