Pojišťovací podvody

V oblasti životního pojištění dochází většinou k podvodům paděláním lékařských zpráv. Pojišťovny jsou ovšem na tento druh podvodu připraveny, neboť je zde lehká možnost ověření.

Poslední dobou však nejde pouze o padělání listin. Pojištěné osoby si způsobují zranění samy. Nejčastěji se jedná o popálení, zlomeniny nebo řezné rány. Byl dokonce zaznamená případ u jedné z pojišťoven, kdy si jeden klient usekl dva prsty a pojišťovně tvrdil, že se úraz stal při opravě sekačky.

 

Pojistných podvodů přibývá

Pojišťovny se shodují, že v poslední době dochází ke stále častějším pojistným podvodům. Jedná se hlavně o lidi, kteří se dostávají do finanční nouze. Neplatí tedy, že tyto podvody dělají pouze profesionální podvodníci, ale i lidé v nouzi, kterým často nedochází jaké sankce jim v případě odhalení hrozí.

Pojišťovny se z tohoto důvodu více brání podobným praktikám. Dochází k úpravám smluvních podmínek a snižují vyplácené sazby za určité události. Z pojištění se třeba vylučují onemocnění, kde je složité prokazování.