Životní pojištění

Životní pojištění se nám nabízí v několika variantách. Základní funkcí tohoto pojištění je chránit člověka před neočekávaným úmrtím. Další funkcí životního pojištění může být spoření nebo také investice. V bankovním trhu jsou životní pojištění různě kombinována a díky velké konkurenci má zákazník opravdu velký výběr.

Životní pojištění by měl mít každý kdo je ekonomicky aktivní a je na něm závislá jeho rodina. Životní pojištění je např. vyžadováno při žádosti u hypotéky, které však slouží především jako pojistka banky, právě v případě klientova úmrtí.

Kdo může životní pojištění uzavřít?

Životní pojištění není úplně pro každého. Všechny pojišťovny se snaží eliminovat klienty podle zdravotních rizik. Všechny zdravotní problémy jsou uvedeny při sepsání smlouvy a je požadováno i zdravotní vyšetření. Pojištění je možné uzavřít jen do určité výše věku. Klienti kteří prodělali nějakou vážnou nemoc budou zcela jistě odmítnuti.

Výše pojistného

Každému klientovi je spočítána pojistná částka individuálně. Do této kalkulace se zahrnuje především věk a zdravotní rizika. Obecně mají starší lidé vyšší splátku. Pojistné je obvykle placeno v ročních nebo měsíčních intervalech.

Druhy životního pojištění

kapitálové životní pojištění 
důchodové životní pojištění

investiční životní pojištění

rizikové životní pojištění 

vkladové pojištění 

Výhody a nevýhody životního pojištění:

  •  zhodnocení našich úspor
  • zajištění blízkých pro případ smrti
  • platnost po celém světě
  • daňové výhody
  • pojištění nemůže být předmětem exekuce

Mezi nevýhody patří – ze strany pojišťovny může dojít k odmítnutí plnění z různých důvodů, menší zhodnocen.
Významní prodejci životního pojištění – Allianz pojišťovna, Amcico pojišťovna, AXA životní pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Generali pojišťovna