Úrazové pojištění

 

Úrazové pojištění pomáhá zachovat životní standard, který jste měli během normálního pracovního procesu. Pokud se vám stane úraz, je to nepříjemné, ale úrazové pojištění aspoň zmírní následky vašich možných finančních problémů.

Pojistit proti úrazu se může každý. Pojištění se týká jednotlivců, rodin, skupin osob a dalších. Některé pojišťovny mají věkové omezení, většinou se nejvíce týká osob starších 75 let.

 

Co tedy dělat když jsem pojištěn a stane se mi úraz?

Pojištění bude pojištěnci vyplaceno až po skončení šetření. Výše pojistného plnění se může měnit v závislosti na charakteru úrazu. Bere se ohled na trvalé následky a případné uznání invalidity. Každá pojišťovna má zpravidla vlastní výši pojistného plnění a výplata závisí na konkrétní variantě smlouvy.

 

Nevýhody a na co si dát pozor

Důležité je přečíst si podrobně pojistnou smlouvu a dávat si pozor na výluky pojištění. Zjistit, jestli se pojištění vztahuje i na vaši sportovní činnost. Zjistit různé druhy přirážek, např. u rizikových profesí.