Pojištění odpovědnosti

 

Pojištění odpovědnosti slouží k ochraně před škodou, kterou můžete způsobit ve svém zaměstnání nebo v běžném životě. Pojištění odpovědnosti za škodu tedy slouží ke krytí škod, které byly způsobeny pojištěným a škody vznikly třetím osobám.

 

K čemu se hlavně používá pojištění odpovědnosti?

Pojištění se zejména používá jako ochrana pojištěného proti případným škodám, které může svým jednání způsobit. Jedná se např. o škodu na zdraví, majetku nebo životě. Škodu můžete uplatnit třeba když poškodíte nějaké zboží v obchodě nebo při úrazu jiné osoby na vašem pozemku.

 

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

Toto pojištění se vžilo lidově jako pojistka na blbost. Každý pracovník je odpovědný ve svém zaměstnání za škody až do výše 4,5 násobku mzdy. Právě škody do této výše lze pojistit tímto druhem pojištění. Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání se vždy vztahuje ke konkrétnímu zaměstnavateli