Pojištění vozu

Zvolit správné pojištění vozu je základním úkolem každého motoristy. Ne vždy je však jednoduché rozhodování. Mnoho lidí si zaměňuje povinné pojištění ze zákona a běžné pojištění. V tomto ohledu je informovanost motoristické veřejnosti dost slabá.

Mezi základní pojištění vozu patří hlavně ochrana našeho automobilu. Měli bychom si uvědomit, že když způsobíme havárii, budeme automaticky moci nárokovat škodu. Jde zejména o nároky povinné ze zákona. Co vše se dá očekávat si ještě v dnešním článku ukážeme.

Jak správně vybrat pojištění vozu

pojištění vozuVybrat pojištění můžeme podle několika hledisek. Hlavně nám musí jít o ověřenou pojišťovnu. Tato pojišťovna by měla působit na českém trhu již několik let a měla by mít vytvořenou síť svých poboček. Jako příklady můžeme jmenovat pojišťovny Kooperativa, Česká pojišťovna, Slavia a mnoho dalšího.

Nicméně musíme si uvědomit již zmíněný rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním. Povinné ručení je povinnost ze zákona. Každý vlastník motorového vozidla ho musí platit. Občan, který se této povinnosti snaží vyhnout, může očekávat pokuty a právní problémy ze strany státu.

Také bychom měli vědět, že pojištění vozu nás chrání před jeho poškozením. Toto pojištění kryje třeba zničení vozu od vandalů. Právě vandalismus je častým problémem u majitelů aut. Dále se setkáváme s poškozením, které je způsobeno živelní pohromou.

Ne vždy je pojištění vozu vhodné

Pojištění vozu se nevyplatí majitelům starších vozidel. Tyto vozy jsou obvykle starší než 5 nebo 10 let. Takto staré vozidlo je značně opotřebované a náklady na pojistku hravě převýší možné krytí. Toto je jedním ze znaků, které nabízí pojištění vozu, které je doporučováno finančními poradci. Tito poradci splňují několik podmínek. Mezi tyto podmínky patří základní znalosti, které jsou určené zákonem.