Ohrožení EU chudobou

Podle zjištění Eurostatu bylo v roce 2011 téměř 120 milionu lidí v Evropské Unii ohroženo chudobou. Jedná se tedy o 24 procent obyvatel EU.

Ohrožení chudobou je však rozlišné mezi jednotlivými zeměmi EU. V poslední době byl tento jev hlavně zapříčiněn ekonomickou krizí. Samotná EU vytvořila strategii Evropa 2020, která má za cíl snižovat počet osob, které jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.

 

Ohrožení chudobou se řídí podle níže zmíněných podmínek:

[dropcap style=’round‘]i[/dropcap]jednotlivé domácnosti mají 60 % mediánového příjmu

 

[dropcap style=’round‘]i[/dropcap]lidé žijí v domácnostech, kde je velmi nízká intenzita práce

 

[dropcap style=’round‘]i[/dropcap]lidé, kteří si nemohou dovolit platit některé z následujících věcí jako jsou – nájem, splátky půjček, teplo, neočekávané výdaje, dovolená, auto, pračku, televizi nebo mobil

 

V roce 2011 bylo nejvíce ohrožených lidí chudobou v Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku a Litvě. Nejméně naopak v Nizozemsku, Švédsku, České republice a Lucembursku.