Odpovědnost za finanční rady

Nový občanský zákoník přinese několik změn v oblasti finančního poradenství. Občanský zákoník totiž obsahuje institut odpovědnosti za poškození. Toto poškození může být způsobenou špatnou radou od člověka, který se dané oblasti věnuje jako profesionál.

občanský zákoník

 

Finanční poradenství

Toto opatření by se mělo týkat každého kdo poskytuje finanční poradenství. Finanční poradce by tak měl dbát na správnost svých rad. Klient finančního poradce může požadovat odškodnění v případě, že rada byla poskytnuta za úplatu.

 

Finanční poradci

Toto nové opatření rozpoutalo diskusi v oblasti finančního poradenství. Nicméně nikdo si netroufne odhadnout jak toto nové opatření ovlivní od nového roku tuto oblast.

Tato možná odpovědnost finančních poradců si vyžádá zvýšenou dokumentaci pro každého klienta. Na druhou stranu by se finanční poradenství mělo očistit od nepoctivých firem i jednotlivců. Z běžné praxe mnoho klientů finančních poradců ví, že mnohdy poradce zatají určité nevýhody finančního produktu. Tyto nevýhody klient častokrát zjistí až po několika měsících či letech.