Obvyklý úrok z půjčky

obvyklý úrok z půjčkyHlavním ukazatelem při výběru půjčky by měl být úrok. Obvyklý úrok z půjčky je určován několika faktory. Za obvyklou mez se považuje ta, která je v daném místě nebo obvodu převládající. Tuto výši úroku sice nikdo neurčuje, ale přirozeně se dá určit.

Existuje několik jednoduchých pomůcek, jak toho dosáhnout. V prvním stupni zjišťování však musíme vědět jak vysokou půjčku si budeme brát a potom jak dlouho jí budeme splácet. Toto jsou tedy velmi rozhodující faktory. Kolik pak celkově zaplatíme je jednoduché na výpočet. To si může každý provést ještě před získáním konkrétní půjčky.

V jaké výši by měl být obvyklý úrok z půjčky

Obecně se považuje úrok od jednotek do desítek procent ročně. Takto vysoký úrok je možné nazvat obvyklým. Pro někoho se to může zdát hodně, ale záleží hlavně na délce splácení. Délky splácení se pohybují od 14 dnů až do několika let. Samozřejmě se dá s touto délkou hýbat a měnit ji podle potřeby. Toto si ještě později vysvětlíme.

Nicméně úrok nad 20 procent je považován za lichvu. Takto vysoká sazba se nazývá lichvářský úrok. Dlužník není obvykle schopen splácet takto vysoké náklady na svou půjčku. Musíme však také počítat s údajem RPSN. Toto je roční procentní sazba nákladů. Sem se zahrnují úroky i ostatní náklady na půjčku.

Možná se nám zdá, že i pod 20 procent je půjčování dost drahé. Nesmíme však zapomínat na to, že banky a nebankovní firmy také mají s půjčováním peněz značné náklady. Tyto náklady tedy musí být promítnuty do výše úroků. Každý občan, který si chce půjčit, by měl vědět, že obvyklý úrok z půjčky je vždy subjektivní měřítko a nelze na něj pohlížet jako na univerzální základ.