Některé banky diskriminují klienty podle věku

Podle průzkumu, který provedl veřejný ochránce práv se zjistilo, že zhruba 15 procent bank a dalších finančních institucí diskriminuje občany v důchodovém věku. Finanční instituce omezují seniorům tak přístup ke svým službám.

Zajímavostí je, že některé banky lidem ve věku přes 70 let nevydávají kreditní karty. pojišťovny stanovují seniorům vyšší ceny cestovního pojištění.

Dále bylo problémem u některých bank poskytnutí spotřebitelského úvěru lidem v důchodovém věku. Jako důvod odmítnutí pracovníci banky uváděly věk klienta i když ne všechny banky zcela otevřeně.

Jako velmi závažné zjištění bylo, že lidé starší 70 let musí platit u některých pojišťoven za cestovní pojištění cenu, která je vyšší oproti normálu až o 200 procent.