Nebankovní půjčky na směnku

Směnky se v poslední době využívají stále více. Směnka se používá jako zajištění závazků. Nicméně každý kdo tento nástroj využívá by měl být seznámen se všemi náležitostmi, která směnka vyžaduje.

Směnka je písemný doklad, který zaručuje finanční závazek. Jedno z možných použití tohoto finančního nástroje se nabízí v oblasti nebankovní půjčky na směnku. Půjčka na směnku je tak možnost získání peněz od nebankovní společnosti pokud žadatel neuspěl u bankovní společnosti.

nebankovní půjčky na směnku

 

Náležitosti směnky

 
Podle zákona je nutné, aby směnka obsahovala předepsané náležitosti:

  • dokument musí nést označení směnka
  • uvedení závazku, že předepsaná částka musí být zaplacena
  • jméno povinné osoby dlužníka
  • splatnost směnky
  •  místo splacení
  • datum, místo a podpis

 

Lze tedy nalézt nebankovní půjčky na směnku, které jsou seriózní. Nicméně je dobré prostudovat si nejdříve vše potřebné okolo problematiky směnek a zvolit osvědčeného poskytovatele.