Návratnost investice – výpočet

Každá investice by měla být již při začátku realizace odpovídat potřebným požadavkům. Jedním z těchto požadavků je návratnost investice, výpočet by měl být proveden hned na jejím začátku. K tomuto účelu se používá několik základních ukazatelů. Zohlednit musíme zejména délku investice. Bude nás tedy zajímat délka investičního horizontu.

návratnost investice výpočet

Krátkodobé investice

Mezi krátkodobé investice můžeme počítat třeba vklady peněz na různé termínované vklady. U nás se jedná o populární spořící účty. Tento typ investice nepřináší vysoké zhodnocení, ale zase jde o malé riziko. Důležité je vybrat stabilní banku, která tento vkladový účet poskytuje.

Střednědobé investice

Mezi investice se střednědobým horizontem lze zařadit akcie. Akcie jsou výhodné pro investory, kteří si mohou dovolit několik let postrádat své finanční prostředky. Zhodnocení se obvykle pohybuje v jednotkách až desítkách procent. Nicméně je s tímto spojené i vyšší riziko. Pokud nás bude zajímat návratnost investice, výpočet si můžeme provést podle běžných ukazatelů.

Dlouhodobé investice

K dlouhodobým investicím lze řadit vložení finančních prostředků do realit. Tyto investice do nemovitostí jsou zpravidla na desítky let. I když v případě potřeby je možné je prodat. Celkové zhodnocení se projeví až za řadu let. Proto je důležité dodržovat určitá investiční pravidla. Vybraná nemovitost by měla být umístěna na vhodném místě a s dobrou dopravní dostupností. Celková cena za danou nemovitost by neměla překročit předem nastavené mantinely v našem investičním portfoliu.