Návratnost investic

návratnost investicHlavním kritériem v každé investiční činnosti je návratnost investic. Jde zejména o zhodnocení naši finančních prostředků v čase. Toto zhodnocení by mělo odpovídat riziku. Při vysokém riziku by mělo výsledné zhodnocování našich prostředků být na odpovídající úrovni. Jedním z ukazatelů, kterým se hodnotí výnosnost investice je čisté roční zhodnocení.

Toto zhodnocení je očištěné od všech dalších nákladů, které jsou s investicí spojené. Nyní se zaměříme na složení investičního portfolia. Dobře strukturované portfolio by mělo obsahovat vyvážené investice.

Návratnost investic v závislosti na struktuře investičního portfolia

Naše portfolio by mělo obsahovat investice, které jsou strukturovány podle míry rizika. Mezi méně rizikové způsoby investování se počítá nákup podílových listů. Existují různé druhy podílových fondů. Tyto fondy se například zaměřují na nákup dluhopisů nebo měn. Obvykle platí, že podílové fondy, které se zaměřují na akciové trhy jsou více rizikové.

Rozdělení investic

Naše investice by měla být poměrně rozdělena mezi co nejširší portfolio. Základ by měl tvořit vklad na termínovaných vkladech a na spořících účtech. Tyto vklady jsou oblíbené pro svoji bezpečnost a vysokou likviditu. Další část prostředků může jít do akcií tuzemského nebo zahraničního trhu. Nejvíce rizikovou investici představují komodity. Tyto deriváty jsou určené pouze pro menší část našich peněz. Vysoké zhodnocení zde vyvažuje dosti značné riziko.