Minimální mzda a její důležitost

V nynější předvolební době zintensivnila debata o výši minimální mzdy. Od srpna tohoto roku se minimální mzda zvýšila o 500 korun. Jedná se vlastně o první zvýšení od roku 2007.

Na výši nebo vůbec existenci minimální mzdy se objevuje mnoho názorů. Z hlediska zaměstnavatelů je minimální mzda nákladem. Podnikatelé si tak přejí, aby minimální mzda nebyla stanovena vůbec a její výši tak určoval trh.

Z úst odborářů a zaměstnanců naopak zaznívá velká podpora zvýšení minimální mzdy. Sociální demokraté chtějí během příštích pěti let upravit minimální mzdu až na 12 000 korun.

Dále zde zaznívá argument, že minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost a ubírá práci méně kvalifikovaným. Druhou otázkou je ovšem vůbec reálná možnost jak vyžít z oné minimální částky. Zde se již dá hovořit o ztrátě lidské důstojnosti.

Nicméně, hlavní důraz by měl být kladen na dohodu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, neboť prosazení jenom jednoho názoru rozděluje společnost. Zavádění čistého kapitalismu bez přívlastků je v Evropě v rozporu se sociálními tradicemi.