Kapitálové investice

kapitálové investiceInvestovat lze již od velmi malých částek. Jedná se o investice do různých investičních nástrojů. Kapitálové investice nám umožňují zhodnotit volné finanční prostředky. Zhodnocení by mělo odpovídat vynaloženému riziku. Zde se jedná hlavně o délku investičního horizontu. Bude nás zajímat výnosnost po několika letech a také míra likvidity. Likvidita nám ukazuje za jak dlouhou dobu se můžeme dostat k našim investovaným prostředkům.

Akcie

Akcie jsou asi nejznámější formou kapitálové investice. Můžeme investovat do tuzemských nebo zahraničních cenných papírů. Na tuzemském trhu se nachází pouze několik vhodných akciových titulů. V USA si lze vybrat ze stovek akcií. Lze tak lépe diverzifikovat své investiční riziko.

Dluhopisy

Dluhopis představuje závazek emitenta vůči kupujícímu. Investor si koupí dluhopisu zajistí poměrný výnos během několika let. Dluhopisy jsou splatné v řádu let. Všechna tato konkrétní ujednání jsou uvedena u každého emitovaného dluhopisu.

Podílové fondy

Podílové fondy představují tradiční kapitálovou investice. Podílové fondy se můžou dělit podle několika ukazatelů. Jedním z ukazatelů výkonnosti je rizikovost investice a očekávané zhodnocení. Existují podílové fondy, které investují do rizikových investic, jako jsou deriváty nebo akcie v rozvíjejících se zemích. Dále je možnost investovat do dluhopisových fondů. Nabízí se také varianta investice do realitních fondů.