Jak se zajistit na důchod?

Důchodová reforma je v centru zájmu veřejného dění. Minulá Nečasova vláda připravila tzv. důchodovou reformu, kde lidé mají možnost přispívat do druhého pilíře. Nejenže podle odborníků je tato reforma špatně nastavena, ale také se zde setkáváme s velkým nezájmem lidí.

Nezájem lidí je opravdu tak velký, že samotné přispívání do tohoto druhého pilíře ztrácí smysl. Jednou z podmínek úspěšného fungování druhého fondového pilíře je masivní účast lidí. Toto se nekoná a navíc příští pravděpodobná levicová vláda chce onen druhý pilíř definitivně zrušit.

Základní chyby této reformy můžeme spatřovat již v samotných počátcích. Bývalá koaliční vláda nevedla celospolečenskou diskusi, která je v tomto kroku opravdu nutná. Penzijní systém potřebuje stabilitu a dlouhodobou konzistenci.

Lidé musí celkově věřit důchodovému systému. A toto se minulé vládě nepovedlo. Samotný systém fondového důchodového spoření není špatný, ale musí mít nastavena jasná pravidla a zřetelně definovat možná rizika a zajištění.