Jak se zachovat při problémech se splácením dluhů

V dnešní době žití na dluh je poměrně snadné, že se dostanete do problémů se splácením. Nicméně předcházet problémům se splácením se dá již na samém počátku při sjednání úvěru. Mnoho lidí však na začátku udělá několik zásadních chyb a potom je třeba řešit nastalou situaci.

 

Jaké se tedy nabízí řešení?

Pokud se dostanete do prodlení se splátkou půjčky, musíte začít komunikovat s bankou. Nejhorší je pokud ignorujete výzvy banky k zaplacení. Do určité míry je každá bankovní nebo finanční instituce schopna snížit splátky nebo prodloužit dobu splácení vašeho dluhu. Většinou se nastaví nový splátkový kalendář.

Další variantou je navštívení odborné poradny, která vám pomůže. Specializovaná poradna např. může sestavit dopis, který žádá vaši banku o snížení splátek. Dále vám poradna může ukázat, kde hledat úspory ve vaší domácnosti a možnosti zvýšení příjmu.

 

Oddlužení

Jako posledním schůdným řešením se jeví oddlužení neboli osobní bankrot. Osobní bankrot pomáhá lidem, kteří jsou zadluženi natolik, že již nezvládají platit své dluhy. Jako hlavní podmínka je, že dlužník musí splatit minimálně 30 procent svých závazků v době do 5 let. Podrobné informace lze získat v již zmiňované občanské poradně.