Jak na exekuce podle nových úprav

Během roku 2015 došlo ke změnám v oblasti exekucí. Asi největší změna se týká uvalení exekuce na manžela, se kterým už nežijete. Podle této nové úpravy vám může exekutor vzít pouze polovinu peněz. Nicméně pokud máte stále společný účet s bývalým partnerem, peníze vám budou sebrány všechny. Další podstatnou změnou je to, aby exekutor již nepožadoval po dlužníkovi prodej nemovitosti, kterou používá k bydlení. Tato úprava se týká pouze finančních částek do 30 tisíc korun a netýká se bytů, které jsou pronajímány. K novinkám také patří věci, které nemohou být zabaveny. Zde se jedná hlavně o dětské hračky a učebnice do školy.

Jak byly posíleny práva dlužníka?

V praxi se však tyto úpravy příliš neprojevily. Na vině je hlavně nízká informovanost dlužníků. Exekutoři stále zabavují majetek třetích osob a vyhrožují zabavením věcí, na které nemají právo. Velkou nevýhodou u dlužníků je jejich neschopnost se bránit kvůli nedostatku finančních prostředků.

A co mobiliární exekuce?

Smyslem mobiliárních exekucí je dohledat majetek dlužníka v místech, kde se zdržuje nebo kde svůj majetek skrývá. Po sepsání dohledaného majetku má dlužník několik hodin na vyřešení svého dluhu. Jestliže se nic nestane, exekutor může zabavený majetek odvézt a následně v dražbě prodat.

Problémem mobiliární exekuce je, že může postihnout třetí osobu. Tato osoba pak musí vynakládat čas a peníze na opětovné získání zabaveného majetku. Většinou jsou tímto nešvarem postihováni partneři, kteří s dlužníkem již nežijí, rodiče nebo blízké osoby. Exekutoři vyvíjí často nepřiměřený tlak na tyto osoby a přenáší na ně dluh. Na tento problém se podle nových úprav vztahuje povinnost pořizovat zvukový a obrazový záznam při provádění mobiliárních exekucí.

Samotní exekutoři se na nové úpravy dívají se značnou skepsí. poukazují na komplikace při exekucích a snižující se vymahatelnost práva.