Investice do umění

investice do uměníInvestovat do umění není běžnou činností investora. Jedná se o specifický obor, kde jsou vyžadovány nejen odborné znalosti. Nicméně investice do umění jsou ve světě běžně prováděny. Odvětví umění je velmi široké a často zde hraje roli osobní vkus. Nabízí se tak otázka, jestli k investicím do umění přistupovat jako k ostatním investicím.

Umělecká díla jsou často hodnotná až po delší v době. V investorském portfoliu by tak umění mělo zaujímat pouze část portfolia. Jedná se o vhodnou diversifikaci. Stručně řečeno, rozdělení našich peněz do více oblastí podstatně snižuje riziko prodělku všech námi provedených investic.

Investice do umění by se měla provádět prostřednictvím nějakého aukčního domu. Tyto renomované instituce jsou zárukou kvality prodaného zboží. Takto lze koupit cenné obrazy, staré předměty s vysokou hodnotou nebo hodnotné knihy. Nicméně jedná se i o umění moderní, které rychle roste se svojí cenou. Toto je však doménou především zahraničních trhů.