Investice do realit

Investování do realit je jednou z možností jak zhodnotit volné finanční prostředky. Investice do realit představují určitou míru jistoty. Forma investice v podobě realit představuje pro investora zajištění celého investičního portfolia.

Jak provádět investice do realit

investice do realitJedná se zejména o nákup určité nemovitosti, kterou můžeme dále pronajímat. Příjem z pronájmu pak představuje stabilní měsíční příjem. Nicméně i zde existují určitá rizika. Nejtěžší věcí bude sehnání kvalitního nájemce našich volných prostor. Jde o dva druhy nájmu. Jednak pro případ nájemního bydlení se na nás vztahují zcela jiné zákonné podmínky. Druhou věcí je pronájem nebytových a kancelářských prostor.

Investice do realit v komerčně zajímavých lokalitách bývá většinou výnosné. Jediný problém představuje počáteční potřebná suma, která je určená na nákup. Celou tuto transakci můžeme svěřit odborné realitní kanceláři. Tady je však nutné pečlivě vybírat, protože se jedná o velkou investici.

Když disponujeme pouze menší částkou pro investování, je zde možnost koupě garáže. Následně můžeme tuto garáž pronajímat. Postupem času získává tato investice do garáže stále větší hodnotu. Musí však jít o lokalitu, která je poblíž velkého města. Nejlépe je na tom samozřejmě Praha a Brno.

Konečné rozhodnutí jak provést investici do realit je na našem zvážení. Toto zvážení by však mělo zahrnovat i naše ostatní investiční aktivity. Realitní investice by tak měla být vyvážená s ostatním našim portfoliem.