Investice do dluhopisů

investice do dluhopisůDluhopisy jsou cenné papíry s poměrně stabilním výnosem. Tento výnos je však dosti nízký. Investice do dluhopisů jsou oblíbené zejména u velkých investorů, kteří hledají pro své finance klidné místo. Nejčastěji se investuje do státních dluhopisů. V případě dluhopisů se jedná o cenný papír, který je závazkem emitenta vůči věřiteli.

Dluhopisy se dělí podle několika faktorů. Jedná se o dluhopisy podle emitenta, podle doby splatnosti, podle úroků a podle zajištění.

Dluhopisy mohou vydávat státy. V našem případě to je Česká národní banka, která zajišťuje emisi. Samotné dluhopisy vydává ministerstvo financí České republiky. Státní dluhopisy jsou obecně u investorů oblíbeny pro nízkou míru rizika.

Vedle státu vydávají dluhopisy i samosprávné celky. K tomuto kroku je však nutný souhlas ministerstva financí. Dále můžeme mít podnikové dluhopisy. Podniky tak získávají peníze na svůj provoz a další rozvoj.

Samotné investice do dluhopisů jsou dlouhodobou investicí. Zájemci, kteří chtějí takto investovat by měly mít vyčleněnou částku peněz, kterou nebudou několik let potřebovat. V České republice jsou populární spořící státní dluhopisy. Tyto dluhopisy jsou také atraktivní pro zahraniční investory. Atraktivita jednotlivých dluhopisů je hodnocena podle ratingových agentur. Pokud tedy hodláte investovat do dluhopisů, je třeba vybírat jen kvalitní a s nízkým rizikem.