Hodnocení investic

hodnocení investicOd investovaných peněz se očekává určitá míra zhodnocení v čase. Jak vysoké by takové zhodnocení mělo být rozhoduje několik faktorů. Sem patří rizikovost investice, dále je to procentní navýšení investovaných peněz a účel kapitálových investic. Všechny tyto faktory je třeba znát ještě před začátkem učinění té správné investice.

Jak probíhá hodnocení investic

Abychom dospěli k optimalizaci našeho investičního portfolia, je třeba provádět pravidelné hodnocení investic.

Hodnocení může probíhat podle následujících kritérií:

Ochota nést riziko – zde se jedná hlavně o to, jakou míru rizika je ochoten investor připustit. Zpravidla platí, že pokud chceme vyšší výnos, musíme podstoupit odpovídající míru rizika. Naopak při konzervativní investici např. do podílových fondů se nám nízké riziko kompenzuje malým zhodnocením.

Likvidita – likviditou rozumíme jak pohotově můžeme mít naše prostředky dostupné. Jedná se vlastně o údaj, který nám ukazuje jak je daný finanční nástroj hromadně obchodovaný.

Délka investice – zde je třeba poukázat na fakt, jak dlouho můžeme své finanční prostředky postrádat. Některá aktiva vynášejí až po dlouhém horizontu. Tomuto faktoru je třeba přizpůsobit záměr naší investice. Dále zde můžeme přistoupit na krátkodobé investování. Tímto se rozumí ukládání našich volných peněz v horizontu měsíců. Toto představují především spořící účty a dluhopisy.