Energie

Energetická koncepce pro ČR

Nová státní energetická koncepce je zaměřena na využití jaderné energie a postupným uzavíráním uhelných elektráren v následujících letech. Bude postupně ubývat na intenzitě podpora obnovitelných zdrojů. Základním heslem této koncepce je tak stabilní elektřina za přijatelnou cenu.

Tato energetická koncepce tak má přispět k modernizaci energetické infrastruktury v České republice a zároveň zajistit stabilitu a bezpečnost dodávek energie.

Jak již bylo zmíněno, hlavní důraz bude kladen na využití jádra a to zejména po dostavbě jaderných elektráren Temelín a Dukovany. V současnosti se podílí jaderné palivo v energetickém mixu ČR 16 procenty. Přičemž by tento podíl vzrůst až na 35 procent. Do roku 2040 má být vyráběno v jaderných elektrárnách až 55 procent celkové produkce elektřiny. Podíl tuhých paliv jako např. hnědé uhlí má být snížen až na 15 procent.

Energetická koncepce počítá s růstem konečné ceny elektřiny až na 4500 Kč za megawatthodinu ze současných 3500 Kč. V cenách by tak měly být zohledněny investice do elektrizační soustavy.

Trh s elektřinou v České republice

Distribuce a prodej elektřiny je v současné době provozována několika distribučními společnostmi. Česká republika je rozdělena na tři distribuční území.

PRE Distribuce pro oblast Praha

E.ON Distribuce pro kraje Jihočeský, Vysočina, Zlín a Jihomoravský

ČEZ Distribuce hlavně pro severní a západní část České republiky

Jednotlivý distributoři elektřiny jsou odpovědni za přenos elektrické energie od výrobců až ke koncovým zákazníkům. Zároveň odpovídají za správu a provoz celého přiděleného území. Vlastní tak rozvodny, sloup, vedení a elektroměry v odběrních místech.

Před několika lety začali na našem trhu rovněž působit několik menších nezávislých dodavatelů elektřiny. Tito menší prodejci musí disponovat licencí, kterou vydává Energetický regulační úřad. V tomto období tak došlo k přesunutí poměrně velké části zákazníků k novým prodejcům elektřiny. Hlavním impulsem k přechodu byla samozřejmě výhodnější cena.