Doba návratnosti investice

doba návratnosti investiceJe v zájmu každého investora, aby si vypočítal, jaká je doba návratnosti investice. Celkově existuje velké spektrum investic a my si musíme udělat analýzu, abychom zjistili jak se tato doba může měnit. Když si vezmeme investici v několika desítkách tisíc, dá se mluvit o nejisté návratnosti, neboť takto malou částku nelze ani nikam pořádně investovat a celkové počítání by tak bylo velmi ztížené. Celková doba návratnosti investice by neměla přesáhnout obecně akceptovatelnou mez. Jaká tato mez bude si můžeme určit za pomocí různých analýz.

V případě, že budeme investovat do firmy, počítejme s návratností v letech. Záleží v jaké situaci daný podnik je. Pokud se jedná o počáteční fázi rozvoje, bude se jednat o velmi dlouhou dobu návratnosti. Nesmíme však zapomínat ještě na další faktory. Tyto faktory mohou představovat také to, kolik chceme vložit svých vlastních peněžních prostředků. Půjde tak o námi investované peníze. Když si od podnikatele necháme předložit byznys plán a usoudíme, že tento plán je dobrý, můžeme přistoupit k dalšímu jednání. Na další schůzce se bude posuzovat ochota k určitému riskování. Toto se dělá, aby se ona návratnost investice značně urychlila.

Konečně na závěr můžeme přistoupit k investici, která bude provedena do nemovitosti a dalších podobných věcí. Doba návratnosti investice zde představuje obvykle 3 až 5 let. Když se jedná o garáž, může to být i dříve. Garáž se přece jenom pronajme rychle a hned dostaneme první nájem. Pokud jsme pořizovali na úvěr, rovněž z toho pronájmu lze platit splátky. Toto však není tak jednoduché jak se zdá. My také musí hodnotit jestli jsou peníze zde vložené pojištěné. Tyto otázky nám zodpoví příslušná pojišťovna.