Bankovní úvěry

bankovní úvěryÚvěry přímo z banky jsou zpravidla velmi oblíbené. Existuje pro to několik důvodů. Banky sice posuzují zájemce o bankovní úvěry přísně, ale poskytují následně výhodné úroky. Právě míra úroku je tím hlavní nákladem na splácení úvěru.

Mnoho lidí si neuvědomuje, že správně zvolený úrok nakonec rozhoduje o výhodnosti půjčených peněz. Dalším nákladem na úvěr je RPSN. Jde o roční procentuální sazbu nákladů. Tento údaj v sobě zahrnuje veškeré náklady, které jsou s úvěrem spojené. Započítává se sem například poplatek za vedení úvěrového účtu.

Druhy bankovních úvěrů

Spotřební úvěr

V tomto případě jde o klasickou půjčku, která je určena na nákup spotřebních věcí. Tato půjčka je neúčelová a může se tak použít na cokoliv. I zde však musíme dávat pozor na uzavřenou smlouvu a veškeré podmínky v ní uvedené.

Úvěr na auto

Také do tohoto sektoru banky zamířily svou pozornost. Jako příklad lze uvést GE Money Bank, která na finanční trh přišla s tímto úvěrem. Úvěr je tedy vázaný přímo na nákup auta. Zákazník si vybere svůj automobil a následně je poskytnut tolik požadovaný úvěr.

Sloučení úvěrů

Sloučení neboli konsolidace úvěrů. Zde jde o sloučení více úvěrů a půjček do jedné. Když tuto operaci provedeme, splácíme nakonec jednu větší částku. Celkový proces splácení se tak zpřehlední a my si můžeme rozložit splátky na delší časové období. Tento produkt poskytuje třeba Air Bank.